چهارشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۰

سلام
آیا میتوان با خواندن یک مشت یادداشتهای روزانه و نوشتن باز هم یک مشت یادداشتهای روزانه با زندگی آشنا شد؟ :::::::::::::::::::::::::::

هیچ نظری موجود نیست: