شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۱

یکی دو شب دیگه تو تهرانم.
برگشتنم دیگه با خداس.
واااااااااااااااااای بد بخت شدم رفت.
هر چند تو این 10 روز مرخصی فقط وقت تلف کردم
ارسال یک نظر